българскианглийски
БезгръбначниInvertebrate
Безгръбначноinvertebrate
Безгръбначно животноArse-licking
БездаренVery poor
БездействиеInertia
безделникcorner boy
безделничаfribble
БезделническиDrone
бездефектенflawless
бездименfumeless
БезднатаThe Abyss
бездомникvagabond
Бездомно кучеStray dog
бездъненbottomless
безжизненexanimate
БезжизненостInertia
Безжичен телеграфRadio-telegraphy
беззащи́тенdefenseless
БеззвучноWithout a sound
БезизвестенWithout a name
БезизкусенFrank
БезизкусноStraight out
безизразенexpressionless
БезизразноFrigidely
безизходицаstalemate
безименен пръстring finger
БезкомпромисностIntrangisence
Безконечен винтWorm
БезконечностInfinity
безкористенdisinterested
безкофеиново кафеdecaf
безкра́йноad infinitum
безкраенeverlasting
БезкрайInfinity
Безкрайната Лига на СправедливосттаJustice League Unlimited
БезкрайностInfinity
Безкрили насекомиApterygota
БезкръвенAn emic
БезлистниRhyniophyta
БезличенMinute
БезмерноDegree
БезметежностPoise
безмилостенruthless
БезмилостноWithout remorse
БезмозъченAddled-heade
Безмоторен самолетGlider
безнаде́ждностdesperation
БезнадеждноDesperatly
БезначаленFrom times immemorial
БезначалиеAnarchy
БезногLegless cripple
БезнравственMoral wrong
БезобразникThug
БезогледенCynic
БезогледноWithout a qualm
безопа́сностsecurity
безопасенfoolproof
БезопасноSafe
Безопасностsecurity
Безопасност на реактораreactor safety
Безопашати земноводниFrog
БезотговорностIrresponsability
безочливcheeky
безочливостeffrontery
БезпариченHard-up
безпла́тенfree of charge
безплатенcomplimentary
Безплатен вестникFree daily newspaper
Безплатни прегръдкиFree Hugs Campaign
безплоденfruitless
безпогрешенfaultless
Безподобен глупакArrant knave
БезподобноDegree
безпокойствоbother
безпокояdisturb
безполезенfutile
безполезностfutility
Безполово размножаванеAsexual reproduction
БезпомощноDesperatly
БезпомощностErectile dysfunction
безпорядъкdisorder
Безправно положениеSlavery
БезпрепятственWithout incident
БезпрепятственоWithout incident
БезпринципенWithout a qualm
БезпринципноWithout a qualm
безпристрастенequitable
безпристрастиеequity
безпристрастностdetachment
БезпътенSybarite
безрабо́тицаunemployment
безработенunemployed
безработицаunemployment
безрадостенbleak
БезразличенBlase
безразсъденunadvised
безразсъдно смелfoolhardy
безреденchaotic
безредиеchaos

списък по букви