български английски
Вранови Corvidae
Вранча Vrancea County
Враня Vranje
врат neck
врата door
врата́р doorkeeper
вратар goalkeeper
Вратница Vratnica
Вратовръзка Tie
Враца Vratsa
Врач Light
Врачувам Fortune
Вред Side
вреда detriment
вреден detrimental
вреди от имисията immission damage
вредител pest
Вредност Toxicity
Врежа Nick
време time
Време да убиваш A Time to Kill
време за лягане bedtime
Времева линия на Стар Трек Timeline of Star Trek
временно бездействие abeyance
временно ползване occupation
Временно правителство Russian Provisional Government
временно решение interim decision
Времето Weather
времето е пари time is money
времетраене duration
Времетръс Timequake
вретено spindle
вретеновиден fusiform
Вретеня Pack down
Вричам се Oath taking
Вроговявам се Hoek
вроден congenital
вродено слабоумие amentia
Вроцлав Wrocław
връ̀зка shoelace
Връбница Palm Sunday
връв cord
Връзвам възел Tie a knot
връзка причина - ефект cause-effect relation
Врънкам Shave off
Връхлетя Race
Връхлетявам Race
Връхлетяване Acceleration
Връхлитам Race
Връхлитане Acceleration
Връцкам се March
Връча Hand
Връчвам Hand
връщам give back
Връщам обратно Fire
връщам се backtrack
Връщам се на себе си To regain consciousness
връщане replacement
врява fuss
Врязвам Nick
врящ ebullient
Все Side
все́ки every
Всевластен Almighty
всеки every
всекидневен commonplace
всекиму своето to each his own
Вселена Universe
Вселенски General
Вселенски събор Council
Вселя Bear
Вселявам Bear
Вселявам се Get settled
Вселяване Plant
Всемир Earth
Всемирен General
Всемирно изложение Expo
всемогъщ almighty
Всенасочен УКВ радиофар VHF omnidirectional range
Всеобемащ General
всеобхватен blanket
Всеобща декларация за правата на човека Universal Declaration of Human Rights
Всеобщност Generalitat
Всеобщо гласуване Universal franchise
Всеобщо избирателно право Universal franchise
всесилен almighty
всестранен blanket
вси́чки everyone
всички everyone
Всички обичат Реймънд Everybody Loves Raymond
всички права запазени all rights reserved
всичко everything
всичко се връща what goes around comes around
Всичко това Flemish Secession hoax
вслушам се listen
вслушвам се listen
всмукване absorption
Всмукна Draw breath
всъдеход all-terrain vehicle
всъщност actually
Всявам Breathe-in
Всяване Inspired idea
Втален Nipped-in waist
Вталя Curve
Вталявам Curve
Втасам Lever
Втасвам Lever
Втвърдя Grow hard
втвърдявам се cake
втвърдяване calcification
втечнен газ liquefied gas
втечнявам се condense
втечняване на въглищата coal liquefaction
втечняване на газ gas liquefaction
вто́ри баща́ stepfather
вто́рник Tuesday
Втора битка при Ел Аламейн Second Battle of El Alamein
Втора българска държава Second Bulgarian Empire
Втора испанска република Second Spanish Republic
Втора космическа скорост Escape velocity
Втора опиумна война Second Opium War
Втора пуническа война Second Punic War
Втора световна война World War II

списък по букви