български английски
Едноклетъчно Protozoa
Едноколка Whell barrow
еднокопитни equine
еднократен semelfactive
Едноличен Individuel
Еднообразие Cell
Еднопартийна система Single-party state
Еднополюсен генератор Homopolar generator
Еднопроходни Monotreme
Еднорог Unicorn
Едносемеделни Monocotyledon
Едностранчив Limited in scope
Едоло Edolo
Едони Edoni
Едра буржоазия Upper middle classes
едри отпадъци bulky waste
Едуар Мане Édouard Manet
Едуар Менетрие Édouard Ménétries
Едуард Абрамовски Edward Abramowski
Едуард Адълберт Дойзи Edward Adelbert Doisy
Едуард Бах Edward Bach
Едуард Бернайс Edward Bernays
Едуард Бухнер Eduard Buchner
Едуард Бърн-Джоунс Edward Burne-Jones
Едуард Виктор Епълтън Edward Victor Appleton
Едуард де Боно Edward de Bono
Едуард Джон Смит Edward Smith
Едуард Изгнаника Edward the Exile
Едуард Лу Ed Lu
Едуард Милс Пърсел Edward Mills Purcell
Едуард Муни Edward Mooney
Едуард Мьорике Eduard Mörike
Едуард Ножиците Edward Scissorhands
Едуард Сапир Edward Sapir
Едуард Тийч Blackbeard
Едуард Тотлебен Eduard Totleben
Едуард Уоринг Edward Waring
Едуард Фокс Edward Fox
Едуард Фридрих Еверсман Eduard Friedrich Eversmann
Едуард Хийт Edward Heath
Едуард Щраус Eduard Strauss
Едуардо Чилида Eduardo Chillida
Едуин Ландсир Edwin Henry Landseer
Едуин Олдрин Buzz Aldrin
Едуин Хъбъл Edwin Hubble
Едфу Edfu
едър big
едър дивеч big game
едър рогат добитък cattle
Еет Aeëtes
Еетион Eetion
Еея Aeaea
Еж Hedgehog
ежедневен everyday
Ежова главица Dactylis
езан adhan
Езана Ezana of Axum
Езда Cycling
Ездитно животно Horse
езерен басейн lake basin
езеро lake
езерце pond
език language
език за програмиране programming language
Езиков Linguistics
Езиковедски Linguistics
езикознание linguistics
Езици Dialect
Езиче Dog
Езичество Paganism
Езо́п Aesop
Езоп Aesop
езотеризъм esoterism
езотеричен esoteric
Езотерично християнство Esoteric Christianity
ей why
Ей там Back there
Ейбрахам Линкълн Abraham Lincoln
Ейбрахам Маслоу Abraham Maslow
Ейбрахам Симпсън Abraham Simpson
Ейвинд Юнсон Eyvind Johnson
Ейдриън Монк Adrian Monk
Ейдриън Смит Adrian Smith
Ейжа Карера Asia Carrera
ейл ale
Ейлат Eilat
Ейми Лин Лий Amy Lee
Ейнджъл Angel
Ейнтрии Рейскорс Aintree Racecourse
Ейре Ireland
Ек Echo
Еката Ekata
Екатерина Katherine
Екатерина Дафовска Ekaterina Dafovska
Екатеринбург Yekaterinburg
Еквадо́р Ecuador
Еквадор Ecuador
екватор equator
екваториален климат equatorial climate
Екваториална Гвинея Equatorial Guinea
екваториална гора tropical rainforest
еквивале́нт equivalent
еквивалентна доза equivalent dose
Екзамен Professional degree
екземпляр exemplar
Екзистенциализъм Existentialism
Екзоним Exonym and endonym
екзотичен exotic
екзотичен вид exotic species
Екзоцитоза Exocytosis
Екип Side
екипаж equipage
екипирам equip
Екипирам се Equip oneself
екипиране equipment
Екипировка Design
еклер eclair
Еклиптика Ecliptic
Еклисиаст Ecclesiastes
Еко- eco
еко-етикет ecolabel
еко-етикет на европейската общност EC ecolabel
еко-одит environmental statement
еко-педиатрия eco-paediatrics
екокатастрофа ecocatastrophe
екологичен автомобил clean air car
екологичен баланс ecological balance
екологичен законодателен процес environmental legislative process
екологичен индекс environmental index
екологичен индикатор environmental indicator
екологичен критерий environmental criterion
екологичен лиценз environmental licence
екологичен мониторинг environmental monitoring
екологичен наказателен закон environmental criminal law
екологичен параметър ecological parameter
екологичен план environmental plan
екологичен преглед на постигнатото ecological stocktaking
екологичен приоритет environmental priority
Екологичен риск environmental risk
Екологичен фактор ecological factor
екологичен фонд environmental fund
екологичен шум environmental noise
екологическа политика environmental policy

списък по букви