българскианглийски
залесявамafforest
Залесяванеafforestation
ЗалеяFlood
зали́вbay
заливbay
Заливам сеGet abroad
Заливам се от смяхCurl up with laughter
ЗализвамPolish
заличаванеerasure
ЗалмоксисZalmoxis
ЗаловяFry briskly
залпfusillade
Залп от ръкоплясканияThundering applause
ЗалцбургSalzburg
ЗалъкBit
ЗалъкатушвамTo zigzag along
ЗаляганеFunction
ЗалязаLie
ЗалязвамLie
ЗалязванеSet
замайвамbesot
замайванеdizziness
ЗамацамSoil
ЗамацвамSoil
ЗамаяDrink
замаяностdizziness
ЗамбезиZambezi
замбиецZambian
замбийкаZambian
ЗамбияZambia
ЗаменяTrade
ЗаменявамTrade
Заменяне на присъдаCommutation of penalty
ЗамесвамWater
Замесвам сеMeddle in
ЗамесванеJob
заместванеreplacement
заместител на фосфатаphosphate substitute
ЗаместяTo fill in for
Замечтавам сеMoon
ЗамечтаностCloud-castle
Замечтая сеMoon
Заминавам сиGo
ЗамисляDesign
Замогвам сеGrow rich
ЗаможностFortune
ЗамотавамMuddle up
замразенfrozen
ЗамразителIce-compartment
замрежвамdarn
ЗамръзнаIce
замръзналfrozen
замъгленdim
замъкcastle
замърсен материалpolluted matter
Замърсена почваcontaminated soil
замърсено мястоpolluted site
замърсителpollutant
Замърсител на въздухаair pollutant
замърсител на хранаfood pollutant
замърсявамcontaminate
замърсяванеpollution
Замърсяване на въздухаair pollution
замърсяване на въздуха в закрити помещенияindoor air pollution
замърсяване на езератаlake pollution
замърсяване на земятаland pollution
замърсяване на крайбрежиятаcoastal pollution
замърсяване на околната средаenvironmental pollution
замърсяване на подпочвените водиgroundwater pollution
замърсяване на пресни водиfreshwater pollution
замърсяване на устиетоestuary pollution
замърсяване на фуражforage contamination
замърсяване на хранатаfood contamination
замърсяване от моторни превозни средстваmotor vehicle pollution
замърсяване с петролoil disaster
Замътвам сеBecome cloudy
замя́наchange
замянаreplacement
ЗанасямBear
ЗанасянеMocking remark
Занаятcraft

списък по букви