българскианглийски
излизанеegress
Излизане в пенсияMandatory retirement
излизане от употребаdisuse
ИзложаWord
изложбаexhibit
изложен на течениеdrafty
ИзлъгвамLie
излъчвамemit
излъчванеemission
излъчващemissive
изма́маdeception
ИзмаилIzmail
измамаfraud
измамвамdefraud
измаменfallacious
измамиfraud
измамническиfraudulent
измамничествоfraudulence
ИзмекярMinion
изменениеchange
изменение на законlaw amendment
Изменение на климатаClimate change
изменямalter
измерisomer
ИзмервамPoise
измерванеmeasuring
измерване на замърсяванетоpollution measurement
измерване на звукаsound measurement
измерване на шумаnoise measurement
Измервателен инструментmeasuring instrument
ИзмеряPoise
Измествам сеGo
изместванеdislocation
изминавамelapse
Измирİzmir
ИзмиранеExtinction
измисленfictional
измислицаfiction
Измитİzmit
Измитам сеDuck off
ИзморявамJade
Изморявам сеBe run down
измръзванеfrostbite
измръзналfrostbitten
измръзналоchilblain
измръзнало мястоfrostbite
измъквамextricate
Измъквам се по английскиFrench leave
измъквам се, заминавам тайноabscond
измъкванеgetaway
измърсявамbesmear
измъчвамafflict
измъчванеaffliction
измянаtreason
измятанеdistortion
ИзнамеряCoin
ИзнамирамCoin
ИзнамиранеInvention
ИзнасилвамForce
изнасилванеrape
изнемощялbleary
ИзнизвамRotate past
износвамabrade
износенbald
изнудванеblackmail
ИзнудвачMeistersinger
ИзнудвачкаMeistersinger
изобиленexuberant
изобилиеabundance
изобличавам измамаdebunk
ИзображениеMap
Изобретениеinnovation
ИзобщоIn outline
Изола ТиберинаTiber Island
изолацияinsulation
Изолирана точкаIsolated point
изолиранеsegregation
изолирбандgaffer tape
ИзомерияIsomer
изопачавамgarble
изопачениеfalsification
Изопериметрична задачаIsoperimetry
ИзорноIsorno
изоставенforlorn
изоставен военен обектdisused military site
Изоставен индустриален обектabandoned industrial site
Изоставено превозно средствоabandoned vehicle
изоставямabandon
Изоставям сеFlag
изоставянеdiscard
изотопisotope
Изпадам в агонияTo be dying
Изпадам в безсъзнаниеTo lose consciousness
Изпадам в гнявGo off at the deep end
Изпадам в екстазGot into ecstasies
изпарениеevaporation
изпарение от земятаevapotranspiration
изпарителevaporator
изпарявамevaporate
Изпарявам сеMake a gateway
изпаряванеtranspiration
изпепелявамcremate
изпичанеfiring
изплашвамfrighten
изплащамdisburse
ИзплащанеBack-pay
изплувамemerge
изплуванеemergence
изпо́лзуванеuse
изповеда́лняconfessional
Изповядам сеGo to confession
Изповядвам сеGo to confession
изповядващ сеconfessor
използвамuse
използване на атомната енергияnuclear energy use
използване на енергиятаenergy utilisation
използване на конфликтиconflicting use
използване на подпочвена водаexploitation of underground water
използване на ресурситеresource utilisation
изпомпванеpumping
изпотявам сеexude
изправенerect
Изправен човекHomo erectus
изправителенcorrective
изпражне́ниеexcrement
изпражне́нияfeces
ИзпражнениеCack
ИзпражненияFeces
изпразвамdeplete
Изпразвам сеFllow out
изпращамsend
изпръсквамbedabble
изпускамemit
Изпускам въздишкаHeave a sigh
изпускам въздухаdeflate
Изпускам сеGive oneself away
изпусканеemission
изпускане на мутирали микро-организмиmutated micro-organisms release
изпускане на организмиrelease of organisms
изпускане на петролoil spill
изпускателен отворoverflow
изпускателно устройствоexhaust device
ИзпуснаMiss
ИзпущамMiss
изпъкналconvex
изпъкналостbulge
изпълненfraught
изпълнениеexecution
изпълнение на екологичното правоenvironmental law enforcement
изпълнимfeasible
изпълнимостfeasibility
Изпълнителен листExecution warrant
Изпълнителна властExecutive
Изпълнителна заповедexecutive order
изпълнявамfulfill
изпъстрямfleck
Изработвам сиTo keep up a place
ИзработванеProduction
ИзработенTool
изравнителequalizer
изравняванеequalization
изравямexhume
изравянеexhumation
ИзраелIsrael
ИзраелецIsraeli
Израелска партия на трудаLabor Party
ИзраелскиIsraeli
Израелски отбранителни силиIsrael Defense Forces

списък по букви