български английски
пълзящо растение climbing plant
Пълна луна Full moon
Пълна промяна Extreme Makeover
Пълна простотия Gross ignorance
пълнеж filling
пълнител filler
пълнозърнест хляб granary bread
пълнолетен adult
Пълнота Obesity
пълня fill
Пънк Punk rock
пъп bellybutton
пъпеш melon
пъпка bud
пъпкуване gemmation
пъпчица pimple
Първа Балканска война First Balkan War
Първа битка при Ел Аламейн First Battle of El Alamein
Първа Бундеслига Fußball-Bundesliga
Първа българска държава First Bulgarian Empire
Първа дама First Lady
Първа интифада First Intifada
Първа лига Football League One
Първа помощ First aid
Първа поправка към Конституцията на САЩ First Amendment to the United States Constitution
Първа презконтинентална железница First Transcontinental Railroad
Първа пуническа война First Punic War
Първа световна война World War I
Първенство по снукър Плейърс Players Championship
Първи етаж Street level
Първи кръстоносен поход First Crusade
първи петли cockcrow
първичен сектор primary sector
първична гора primary forest
Първична сила WWE Raw
Първични бозайници Prototheria
първично третиране primary treatment
първо first
първо на първо for one
Първо послание към коринтяните First Epistle to the Corinthians
първоизточник fount
Първокачествен Of finest quality
първокласен first class
Първомай Parvomay
първоначална консумация на енергия primary energy consumption
първоначално обучение initial training
първороден firstborn
Първороден грях Original sin
пъргав agile
пъргаво agilely
пържа се fry
пържена филия French toast
пържени картофи french fries
Пърл Perl
Пърл Джем Pearl Jam
Пърл Харбър Pearl Harbor
Пърси Уилямс Бриджман Percy Williams Bridgman
Пърси Шели Percy Bysshe Shelley
Пърсивал Percival
Пърт Perth
пърхот dandruff
Пъстрогушо коприварче Dartford Warbler
Пъстроопашато шаварче Zitting Cisticola
пъстър checkered
Пъстър пор Marbled Polecat
Пъстър скален дрозд Rufous-tailed Rock Thrush
пъстърва trout
път route
път за достъп access road
Път на коприната Silk Road
пътека path
пътека на замърсителите pollutant pathway
Пътепис Travel writing
Пътешествието с Бийгъл The Voyage of the Beagle
Пъти Times
пътна мрежа road network
пътна сол road salt
Пътнически влак Passengertrain
пътнически транспорт passenger transport
пътувам travel
пътуване travel
пътуване в космоса space travel
пътуване по вода за удоволствие pleasure cruising
пътуване по море cruise
пътуване с обществен транспорт извън натоварените часове off-peak travelling
пътят към ада е покрит с добри намерения the road to hell is paved with good intentions
Пътят към робството The Road to Serfdom
Пъф Деди Sean Combs
Пъхам Insert
Пьотър Врангел Pyotr Nikolayevich Wrangel
Пьотър Капица Pyotr Kapitsa
Пьотър Кропоткин Peter Kropotkin
Пьотър Свидлер Peter Svidler
Пьотър Столипин Pyotr Stolypin
Пьотър Троховски Piotr Trochowski
Пьотър Чайковски Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Пьохларн Pöchlarn
Пюи дьо Дом Puy-de-Dôme
Пюрмеренд Purmerend
Пясти Piast dynasty
пясък sand
Пясъчен замък Sand art and play
Пясъчен часовник Hourglass
Пясъчна лилия Pancratium maritimum
пясъчна мишка gerbil
Пясъчна усойница Echis
Пясъчни бои Eryx
пясъчни дюни sand dune

списък по букви