българскианглийски
развлече́ниеentertainment
развлечениеamusement
разводdivorce
развратdebauchery
развратенdissolute
РазвратникSybarite
развращавамdebauch
РазвръщамOpen out
Развъждам сеHappen again
развъждане на добитъкlivestock breeding
развълнуванchoppy
Развързвам си езикаHave a ready tongue
РазвързванеSolution
РазвърнаOpen out
разглеждамcogitate
разглежданеconsideration
разглобявамdisassemble
разглобяванеdecomposition
разглобяемcollapsible
разгневенangry
разгневявамexasperate
разговарямdiscourse
разгово́рconversation
разговорconversation
разговоренcolloquial
РазговорноAs a routine mater
РазгорещеностBuoyancy
РазгорещявамFire
Разгорещявам сеGet into a fury
РазгорещяванеHeating
РазградRazgrad
разграничавамdemarcate
разграничаванеdemarcation
разграничителенdifferential
РазгромявамSquash flat
раздавамdispense
раздаванеdispensation
раздвижвамagitate
раздвоенfurcate
раздвоявам сеbifurcate
разделител на частициparticle separator
разделителна способностresolution
РазделяSplit
разделямdelimit
Разделям сеSplit
разделянеdivision
РаздераSkin
РаздирамSkin
раздорdissension
раздразвамexasperate
раздразненdisgruntled
раздразни́теленcrab
раздразнителенcholeric
раздразнителностbile
раздробител на отпадъциrefuse shredder
раздробявамgranulate
раздробяванеfragmentation
раздрънквамblab
раздувамdistend
раздърпанblowsy
разединенdivided
разединениеdisaccord
разжалвамdegrade
разисквамdiscuss
разискванеdiscussion
разказshort story
Разкайвам сеRepent of
Разкарвам сеGo
РазкатавамOpen out
РазкатаяOpen out
разкаянcontrite
разкаяниеcontrition
РазклащамRock
разклоненforked
разклонителadapter
разклонявам сеbifurcate
разко́лникdissident
разколdissent
разколническиfactious
разкопавамdig
разкопкиdig
РазкошMagnificence
разкрасявамbeautify
разкривамexpose
Разкриванеdetection
разкритиеdisclosure
РазкройвамChop
РазкрояChop
разкъсвамdisrupt
Разкъсвам блокадаRun a blockade
разкъсванеbreakdown
разлагамdissociate
разлагам сеdiffract
Разлаганеdecomposition
разли́ченdifferent
Разливам сеFlood
разликаdifference
различавамdiscriminate
различавам сеdiffer
различенdiverse
различиеdiscrepancy
различимdiscernible
различноdifferently
РазлогRazlog
Разломfault
Разлом Сан АндреасSan Andreas Fault
размазвамbesmear
разменна търговияcountertrade
разменямexchange
размерgauge
размествамderange
Разминавам сеCross
размишлениеcogitation
Размножавам сеHappen again
размножаванеreproduction
РазмножениеReproduction
размножителенgenerative
РазмразявамDe-freeze
Размус ЛердорфRasmus Lerdorf
РазмътвамCloud
РазмътяCloud
размянаbarter
РазновидностSport
разногласиеdisaccord
разнообразиеdiversity
разнообразниmiscellaneous product
разнообразявамdiversify
разнородни продуктиmiscellaneous product
разноскаexpenditure
разоренbroke
разориентирамdisorient
разоръжаванеdisarmament
разочаровамdisappoint
разочарованиеfrustration
разпад на атомаnuclear fission
разпадам сеdisintegrate
Разпаданеdegradation
разпалвамenkindle
РазпасаностCarelesness
Разпе́ти пе́тъкGood Friday
РазпереностMold
Разпети петъкGood Friday

списък по букви