търсения термин blunder има един резултат
премини към
EN английски BG български
blunder (n v) [To make a stupid mistake] правя груби грешки (n v) [To make a stupid mistake] (n v)

английски български преводи

EN синоними на blunder BG преводи
failure [mistake] неудачник (n)
error [mistake] показвам грешка (n v)
erratum [error] печатна грешка
fault [error] вина (viná)
confound [err] осуетявам (v)
err [action] (formal лъжа се (v)
calamity [embarrassing mistake] нещастие (n)
gaffe [embarrassing mistake] грешка (adj adv n v)
flunk [activity] скъсвам (v)
flounder [activity] камбала (n v)
falter [activity] спъвам се (n v)
flop [activity] провал (n)
nettle [irritate a person] коприва {f} (kopriva)
fiasco [reckless prank] фиаско {m} (fiasko)
escapade [reckless prank] приключение (n v)
botch [make a mistake] нескопосана работа (v n)
fruitless [failed] ялов (adj n)
futile [failed] безуспешен (adj)
disaster [failure] катастро́фа (n)