търсения термин demolish има 2 резултати
EN английски BG български
demolish (v) [to destroy] събарям (v) [to destroy] (v)
demolish (v) [to destroy] разрушавам (v) [to destroy] (v)

английски български преводи

EN синоними на demolish BG преводи
explode [blow up] взривявам (n v int)
bomb [blow up] бомба {f} (bómba)
dynamite [blow up] динами́т (n v)
eradicate [destroy] унищожавам (v)
exterminate [destroy] унищожавам (v)
abolish [destroy] унищожа́вам (v)
damage [ruin] щета
wreck [ruin] авария (n v)