търсения термин leap има един резултат
премини към
EN английски BG български
leap скачам

английски български преводи

EN синоними на leap BG преводи
fall [activity] падане (v n)
dribble [activity] капка {f} (kápka)
drop [activity] капка {f} (kápka)
bound [hop] предел {m} (predél)
spring [hop] пружина {f}
gambol [hop] подскок (v n)
dash [dive] тире (n v int)
burst [dive] избухване (n v)
drive [dive] возене (v n)
boomerang [jump] бумеранг (n v)
bounce [jump] отскачане (v n)
frisk [frolic] (informal скоклив (adj n v)
dive [action] спускане (n)
run [ride at full speed] тичам (tičam)
gallop [ride at full speed] галоп (n v)
flop [bounce] провал (n)