търсения термин low има един резултат
премини към
EN английски BG български
low нисък (nísǎk)

английски български преводи

EN синоними на low BG преводи
dirty [property] изца́пан (adj adv v)
contemptible [property] достоен за презрение (adj)
base [property] база (n v adj)
deep [low-pitched] дълбок (dălbok)
grave [low-pitched] гроб (n v adj)
musical [low-pitched] мюзикъл
flat [dead] плоскост (adj adv n v)
dull [dead] скучен (skúčen)
blue [dejected] син {m} (sin)
heavy [dejected] тежък {m} (téžǎk)
despondent [dejected] паднал духом (adj)
sore [dejected] болезнен (adj adv n)
depressed [dejected] потиснат (adj n v)
even [characteristic] вечер {m} (véčer)
plane [characteristic] самолет {m} (samolet)
frugal [provident] икономичен (adj)
economical [provident] икономичен (adj)
cheap [inexpensive] евтин {m} (evtin)
fair [inexpensive] задоволителен (adj n v)
disrespectful [ill-mannered] неуважителен (adj)