търсения термин minute има един резултат
премини към
EN английски BG български
minute минута {f} (minúta)

английски български преводи