търсения термин on има един резултат
премини към
EN английски BG български
on на (na)

английски български преводи

EN синоними на on BG преводи
forward [direction] преден (adj int n)
forth [direction] (literature нататък (natatǎk)
along [direction] покрай (adj adv v)
beside [position] близо (prep)
from [departure] от (ot)
during [part of speech] в продълже́ние на (prep)