търсения термин メール има 3 резултати
премини към
JA японски BG български
メール (mēru) имейл {m} (imejl)
メール (n v) [message sent via e-mail] (mēru) имейл (n v) {m} [message sent via e-mail] (imejl)
メール (n v) [system] (mēru) имейл (n v) {m} [system] (imejl)