търсения термин 電子メール има 4 резултати
премини към
JA японски BG български
電子メール (n v) [message sent via e-mail] имейл (n v) {m} [message sent via e-mail] (imejl)
電子メール (n v) [system] имейл (n v) {m} [system] (imejl)
電子メール Електронна поща
電子メール електронна поща