търсения термин Сайт има 2 резултати
RU руски BG български
сайт {m} (sajt) уебсайт {m} (uébsajt)
сайт (n) [a collection of pages on the World Wide Web] {m} (sajt) уе́бсайт (n) [a collection of pages on the World Wide Web] (n)