търсения термин Югосла́вия има един резултат
премини към
RU руски BG български
Югосла́вия (proper) [former country in the Balkans] (proper) Югославия (proper) {f} [former country in the Balkans] (Jugoslávija)