търсения термин Югославия има 3 резултати
BG български RU руски
Югославия {f} (Jugoslávija) Югославия {f} (Jugoslávija)
Югославия (proper) [former country in the Balkans] {f} (Jugoslávija) Югосла́вия (proper) [former country in the Balkans] (proper)
RU руски BG български
Югославия {f} (Jugoslávija) Югославия {f} (Jugoslávija)